Затворен цикъл на производство
 
Ameta
Затворен цикъл на производство

„Лудогорско пиле” е продукт на затворения цикъл на производство на Амета Холдинг АД. Вкусът на натуралното пилешко месо се осигурява от използваните фуражи и контролираните условия за отглеждане на пилетата във фермите.

Безопасността на продуктите се осигурява от високите технологии и непрекъснатия контрол в преработвателното предприятие на Амета Холдинг АД.

Амета следи целия производствен цикъл от подбора на зърнените култури, които се влагат за храна на пилетата, до доставката в магазините.

Собственият фуражен завод „Фураж Росица” EАД и зърнобази, както и традиционно близките взаимоотношения със зърнопроизводителите осигуряват ежедневен контрол на всяка доставка. Фуражът се произвежда в две производствени единици под стриктен контрол на качеството.

Родителите за пилета са от естествено селектирани породи и се отглеждат в изолирани халета, където в подходяща среда (на сламена постеля без клетки) снасят разплодни яйца в предназначените за това гнезда (полози). Събраните яйца се сортират и залагат в модерна люпилня. След 21 дни излюпените пилета се доставят със специализиран транспорт (високотехнологично климатизиран за поддържане на зададени температура и влажност) до фермите за бройлери – отново на отглеждане на сламена постеля без клетки.

Както бройлерите, така и техните родители се хранят със специален фураж от подбрани зърна и фуражни компоненти от зърнени, маслодайни култури и други.  За различните възрасти се приготвя съответният вид фураж с подходящите протеин и енергия.

В самите ферми е осигурен компютърно контролиран микроклимат чрез сложна система на вентилация, охлаждане и отопление. Компанията изкупува от българските земеделци не само зърнени култури, но и сламата, която е традиционен проблем за повечето от тях. Всички ферми на компанията са разположени в Северна България.

При достигане на необходимата възраст угоените пилета се транспортират до преработвателното предприятие “Пилко” (част от холдинга) със специализиран транспорт.

Преработвателното предприятие „Пилко” е снабдено с модерна технология за добив, охлаждане, разфасоване и пакетиране на месото. Високото ниво на оборудване, стриктните правила за дезинфекция на персонала, хигиенизиране на техниката и сградите поддържат високата степен на безопасност на произвежданите продукти. Предприятието е лицензирано за търговия в целия Европейски съюз с номер BG1702001. Стриктното прилагане на самоконтрол   и BRC (Глобален Стандард за Безопасност на Храните), както и непрекъснатият контрол от БАБХ осигуряват качеството и безопасността на продуктите.

Произведените продукти се доставят със специализиран транспорт при подходящи температури до цялата магазинна мрежа, складове и заведения за хранене.

Компанията е Клас А международен доставчик на KFC и преминава ежегодни одити от специализирани институции.

Продуктите с марката „Лудогорско пиле” от затворения цикъл на производство на Амета се продават в цялата магазинна мрежа в страната и се изнасят в Румъния, Гърция, Македония, Великобритания, Франция и Кипър.