Затворен цикъл на производство
 
Ameta
История

Амета Холдинг е основана през 1995. В периода  1995 – 2000 компанията участва в различни селскостопански проекти. Първоначално Българо-Американският инвестиционен фонд („Фонда”) придобива малък дял акции и  е заемодател на Амета, но към края на 1999 година придобива  собствеността и управлението над цялата компания.

През 2001 Фондът въвежда нов управленски екип, реководен от Хю Джонсън, който e международен птицевъден експерт и Любо Лозанов, който е български предприемач. С тяхното съвместно управление започва настоящата успешна историята на Амета. Към момента  компанията е чуждестранна собственост, 100% частна.

През 2001 и 2002  новият мениджърски екип насочва усилията си към подобряване  условията  за угояване на  бройлерите. В продължение на 24 месеца в халетата е инсталирано ново хранилно, поилно  и вентилационно оборудване. Внедрени са модерни фермерски практики. Във фуражния завод е внедрена нова гранулираща линия, след което се обръща голямо внимание на хранителните аспекти при производството на фуражи.

Ключови членове на екипа са изпратени  на обучение в чужбина,  а  мениджърите, отговарящи за живото производство, са изпратени  на обучение в школа за мениджъри по птицевъдство в САЩ. Местните работници са обучени в прилагане практиките на модерно птицевъдство и в техниките за биосигурност.

През 2003 Амета разшири дейността си чрез интегриране на нови ферми.  Тази интеграция осигури необходимата инфраструктура за превъщането на Амета в първокласен птицевъден комплекс и физическите ресурси, които да обосноват растежа на компанията към момента.   

Разширението на преработвателното предприятие на компанията завършва през Септември 2006, когато влизат в действие новите окачваща, кланична и кормачна линии. През 2007 са завършени изцяло реконструираните и преоборудвани зони за разфасовка, опаковка и експедиция. Разширението и обновлението на птицекланицата е най-голямият капиталов проект на компанията и сега Амета разполага с модерно преработвателно предприятие, което произвежда голямо разнообразие от сурови пилешки продукти. Предприятието е лицензирано за търговия в целия Европейски съюз с номер BG1702001 и прилага BRC (Глобален Стандард за Безопасност на Храните).

Амета продължава да интегрира ферми в Североизточна България, за да си подсигури възможности за развитие в следващите години.

Мисията на Амета

Амета е печеливша, развиваща се и независима българска компания, която търси начини да бъде най-добрия и най-печеливш производител на птиче месо в региона. За да постигне това Амета трябва да:

 (1) бъде“предпочитания доставчик” за своите клиенти чрез изключителни продукти и услуги;

(2) осигури изключителна работна среда, предлагаща възможности за лично и професионално израстване на своите служители и мениджъри;

(3) бъде добър корпоративен субект в пълно съответсвие с местните и европейски здравни стандарти, както и стандартите за безопасност и тези за околната среда; 

(4) да бъде по-умна, по-бърза и по-гъвкава  при решаването на проблеми и използването на бизнес възможностите от своите конкуренти.